Tarua vai totta – voivatko kaaritukiliivit lisätä rintasyöpäriskiä?

20 Apr 2021 7:41 am
Annica Svensson

Aika ajoin sosiaalisessa mediassa pulpahtaa pintaan huhu, jonka mukaan rintaliivien ja eritoten kaarituellisten liivien käyttö aiheuttaisi rintasyöpää. Selvitimme, miten asian laita on ja mitä tutkimukset osoittavat.


90-luvulta asti mediassa ja sosiaalisessa mediassa on silloin tällöin pulpahtanut pintaan artikkeleita, joiden mukaan rintaliivien käyttö tai kaaritukiliivit myötävaikuttaisivat rintasyövän syntyyn. Kerrotaan esimerkiksi, että yli 12 tuntia päivässä liivejä käyttäneillä naisilla olisi suurempi rintasyövän riski verrattuna liivejä käyttämättömiin, ja että kaaritukiliivit estäisivät imujärjestelmän kuljettamien kuona-aineiden kiertoa ja poistumista elimistöstä. Silloin tällöin joku huolestunut asiakas kysyy meiltä asiasta, ja halusimme siksi selvittää, miten asian laita todella on ja ohjata kysyjät aidon, ajantasaisen tutkimustiedon pariin.


Tapaus-verrokkitutkimus vuodelta 2014
Vuonna 2014 julkaistiin Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention ‑julkaisussa amerikkalainen tapaus-verrokkitutkimus Bra Wearing Not Associated with Breast Cancer Risk: A Population-Based Case–Control Study, joka selvitti liivien käytön ja rintasyöpäriskin yhteyttä naisilla. Tämä tutkimus on suurin liivien ja rintasyövän mahdollista yhteyttä selvittänyt. Tutkimusraporttinsa johdannossa tutkijat kertovat toteuttaneensa tutkimuksen nimenomaan mediassa esiintyneiden raporttien vuoksi, joissa väitetään liivien käytön estävän imunestekiertoa ja näin vaikuttavan imunesteen kykyyn kuljettaa pois elimistön myrkkyjä ja kuona-aineita.


Tutkimus selvitti vaihdevuodet ohittaneiden 55–74-vuotiaiden naisten elinikäisiä liivinkäyttötottumuksia. Tutkimusryhmään kuului 1 044 naista, joilla oli diagnosoitu kahta eri rintasyöpätyyppiä (IDC ja ILC) ja verrokkiryhmään 469 naista, joka ei sairastanut eikä ollut sairastanut rintasyöpää.


”Millään liivien käytön aspektilla ei ole yhteyttä kasvaneeseen rintasyöpäriskiin.”


Tulokset osoittivat, ettei millään liivien käytön aspektilla ole yhteyttä kasvaneeseen rintasyöpäriskiin. Tutkimus huomioi mm. seuraavat tekijät:


• rinnan koko (kuppikoko A, B, C, D tai suurempi)
• keskimääräisen liivienkäyttöajan vuorokaudessa tunteina
• kaaritukiliivit
• liivien käytön aloitusiän (12-vuotiaana tai alle, 13–15-vuotiaana, 15-vuotiaana tai yli).


Mikään näistä tekijöistä ei kasvattanut rintasyöpäriskiä.


Aiemmat tutkimukset aiheesta
Raportin päätelmissä tutkijat kirjoittavat, että tulokset ovat yhtäpitävät aiemman vuoden 1991 tapaus-verrokkitutkimuksen kanssa, joka julkaistiin European Journal of Cancer and Oncology lehdessä. Aiemmassa tutkimuksessa, jossa siinäkin kohderyhmänä olivat vaihdevuodet ohittaneet naiset, naiset oli luokiteltu ainoastaan sen mukaan, olivatko he käyttäneet liivejä vai eivät. Tutkimuksessa ei ollut kysytty liivityyppiä (kaarituellinen/kaaritueton) tai käyttöaikaa vuorokaudessa.


Tutkijat kirjasivat kuppikoon ja totesivat, että liivejä käyttämättömien naisten rintasyöpäriski on puolet liivejä käyttävien rintasyöpäriskistä. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että liivejä käyttämättömät olivat hoikempia ja pienirintaisempia. Liivien käyttäjissä oli suurempirintaisia naisia, joilla oli rintasyövän riski, mutta tämä johtui tutkimuksen mukaan huomattavasta ylipainosta, ei liivien käytöstä sinänsä. Voit siis turvallisin mielin jatkaa itsellesi mieluisien liivien käyttöä.


Jos olet epävarma tai huolissasi omasta rintasyöpäriskistäsi tai jos sinulla on rintasyöpä, keskustele asiasta lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa. On hyvä tietää, mitkä asiat lisäävät ja pienentävät rintasyöpäriskiä, ja vaikuttavia tekijöitä on monia. Sillä, käytätkö rintaliivejä vai et, ei kuitenkaan ole vaikutusta.


Meistä on kuitenkin tärkeää, että käytät oikeankokoisia liivejä oman mukavuutesi tähden. Jos olet epävarma omasta koostasi, voit katsoa kokotaulukkoamme tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, niin autamme selvittämään liivikokosi.


Lähteet:
Lu Chen, Kathleen E. Malone, and Christopher I. Li. “Bra Wearing Not Associated with Breast Cancer Risk: A Population-Based Case–Control Study.” Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, September 2014, Volume 23 Nummer 10. Artikkeli luettavissa: https://cebp.aacrjournals.org/content/cebp/23/10.toc.pdf
Hsieh CC, Trichopoulos D “Breast size, handedness and breast cancer risk”. European Journal of Cancer and Onmcology 1991;27:131–5. Artikkeli luettavissa: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/027753799190469T
https://www.center4research.org/can-wearing-bra-cause-breast-cancer/